In deze jachtige tijd waarin contacten steeds vluchtiger worden raakt de persoonlijke aandacht nogal eens in de verdrukking. Met moderne communicatiemiddelen als internet en mobiele telefoon nemen de contacten wellicht in kwantiteit toe, maar vaak in kwaliteit af. Afgaande op de media lijkt iedereen succesvol en geen onderwerp onbespreekbaar, maar de praktijk blijkt anders. 

Bang, blij, boos, bedroefd of beschaamd? Drukke agenda’s of andere drempels geven weinig gelegenheid om stil te staan bij persoonlijke gevoelens.

trefwoorden: coaching, persoonlijk gesprek,supervisie, mentoring, counseling, therapie

 
 

 DE ORDENING   PRAKTIJK VOOR INDIVIDUEEL GESPREK