Vanuit mijn achtergrond als verpleegkundige en sociotherapeut in de (dag) klinische groepspsychotherapie en psychotraumabehandeling heb ik veel ervaring met het voeren van gesprekken gericht op het inzichtelijk maken en ordenen van hoofd- en bijzaken. 

Als BIG geregistreerd hulpverlener heb ik een beroepsgeheim. Dit houdt in dat ik geen gespreksgegevens aan anderen mag verstrekken.